POLITYKA PRYWATNOŚCI

COOKIES
MITCAR
KIA
SUBARU
MITSUBISHI
BOSCH

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp. J. z siedzibą w Warszawie.

I. Definicje

1.       Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

2.       Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą prowadzony jest serwis internetowy.

3.       Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

4.       Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.       Stosowane Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.       Wykorzystywane są dwa typy plików cookies:

a.       Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b.      Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.       Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.       Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

a.       poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

b.      optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych.

2.       Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

a.       dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

3.       Analiz i badań oraz audytu oglądalności

a.       tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4.       Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.       Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.       Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.       Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp. J. dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających stronę internetową www.mitcar.pl .

Informacje osobowe, które zbieramy za pomocą witryny www.mitcar.pl, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy zamawiania jazdy próbnej, wizyty w serwisie, zapytania o akcesorium oraz formularza kontaktowego są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z użytkownikami serwisu w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania.

Szanowni Państwo,

Tym komunikatem  spełniamy obowiązek informacyjny dotyczący wejścia w życie europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych /RODO/.

Informujemy Państwa, że od 25 maja 2018 roku rozpoczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Państwa dane osobowe będą administrowane przez:

- MITCAR  D. i P. Krasnodębski Sp. J.

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora w chwili udzielenia niniejszej zgody jest  Artur Cichemski, z którym można się skontaktować drogą poczty elektronicznej  artur.cichemski@arcons.consulting

- Kia Motors Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, 02-819 Warszawa nr KRS: 18778. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pan Maciej Wara Wąsowski -  iod@kiamotors.pl

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Informujemy, że państwa dane mogą być przekazywane, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,  do innych podmiotów współpracujących z administratorem w zakresie prowadzonej działalności.

Dane będą przetwarzane w celach promowania  produktów i usług których dostawcą jest administrator, świadczenia usług gwarancyjnych, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną działalnością przez administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione.

Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Realizujemy wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@mitcar.pl.

Łączymy wyrazy szacunku

MITCAR  D. i P. Krasnodębski Sp. J.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Jako Autoryzowany Dealer oraz Serwis Kia poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych oraz chcemy, abyś czuł się swobodnie odwiedzając naszą siedzibę. Ochrona Twojej prywatności przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz wykorzystaniu Twoich danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. Jesteśmy dumni, że w pełni uwzględniamy Twoje prawa oraz szanujemy Twoją prywatność w naszej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, takimi jak przepisy w zakresie ochrony danych.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące ochrony danych osobowych  prosimy o zapoznanie się z ich treścią:

Administratorem Danych Osobowych jest Kia Motors Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, 02-819 Warszawa nr KRS: 18778. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pan Maciej Wara Wąsowski –  iod@kiamotors.pl

Dealer , przetwarza Twoje dane osobowe na zlecenie Administratora lub jako niezależny Administrator Danych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Dealera

Inspektor ochrony danych naszej spółki,  Pan/Pani e-mail jest do Twojej dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych oraz prywatności.

Kategorie danych, cele przetwarzania, podstawa prawna oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez przetwarzanie na podstawie art. 6 I f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności dane podstawowe (np. imię i nazwisko, nazwę spółki, adres, dane kontaktowe oraz preferencje, dane osoby kontaktowej/kierowcy, dane bankowe), dane dotyczące Twoich pojazdów oraz daty badań technicznych, dane dotyczące umowy oraz faktur, pierwszej rejestracji, historii serwisowania oraz danych technicznych Twojego pojazdu, w tym dane diagnostyczne, wykonanie prace oraz używanych częściach, w tym numer identyfikacyjny pojazdu w celu

–              Odpowiedniej realizacji umowy, której jesteś stroną (w szczególności zlecenia naprawy, umowy  kupna samochodu, części lub akcesoria, umowy gwarancji samochodu w oparciu o art. 6 I b) RODO;

–              Wypełnienie obowiązku monitorowania, konserwacji produktu oraz bezpieczeństwa  w ruchu drogowym (np. przez wezwanie oraz bezpłatny serwis) jak również w celu rozwoju i ulepszenie produktu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu producenta oraz użytkownika samochodu zgodnie z art. 6 I f) RODO;

–              Marketingu bezpośredniego/reklama bezpośrednia (np. informacje o produkcie lub usłudze  dla klienta, zaproszenie na prezentacje produktów, powiadomienie o innowacjach technicznych, wymianach opon, terminie badania technicznego pojazdu, informacjach i promocjach serwisowych, ofertach powiązanych usług  w momencie wygaśnięcia leasingu/umowy o finansowanie, nowych możliwościach zakupu, wysyłanie czasopism dla konsumentów) oraz badania satysfakcji konsumentów w oparciu o Twoją zgodę (patrz poniżej) zgodnie z art. 6 I a) RODO oraz, w dopuszczalnym zakresie bez Twojej zgody, w oparciu o prawnie uzasadniony interes producenta, Administratora Danych oraz nasz jako Autoryzowanego dealera i serwis KIA zgodnie z art. 6 I f) RODO;

–              Egzekucja bądź obrona przed roszczeniami cywilnoprawnymi wynikającymi z umownego lub ustawowego obowiązku na podstawie prawnie uzasadnionego interesu odpowiednio osoby występującej z roszczeniem bądź pozwanego zgodnie z art. I f) oraz 6 IV RODO; oraz

–              W takim stopniu w jakim przetwarzanie oraz wykorzystanie Twoich danych jest prawnie wymagane, np. w celu przestrzegania podatkowych oraz handlowych terminów przechowywania na podstawie art. 6 I c) RODO.

Odbiorcami Twoich danych osobowych, w tym przekazywanie do państw trzecich oraz odpowiednich podmiotów udzielających gwarancję są :

–              KIA Motors Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main jako europejskiego przedstawiciela producenta, www.kia.eu;

–              KIA Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seul, 137 938, Korea Południowa, www.kia.com, jako producenta, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wprowadzonych przez Decyzję Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385, 29.12.2004, s. 74 i następne oraz dostępnej na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915;

–              Inne Autoryzowane Salony i Serwisy Kia obsługujące Państwa samochód

–              Dostawcy usług, którzy pracują oraz przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, podlegający naszym poleceniom [przetwarzający dane: inne podmioty współpracujący z administratorem w zakresie prowadzonej działalności], oraz

–              Doradców podatkowych, prawników, organów państwowych oraz sądów.

Okres przechowywania

Przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie tak długo jak jest to niezbędne dla wyżej wymienionych celów. Oznacza to że :

–              Dla celów realizacji umowy oraz egzekucji bądź obrony przed roszczeniami cywilno-prawnymi wynikającymi z umownego lub ustawowego obowiązku nałożonego na Państwa do końca roku po zakończeniu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń;

–              Dla celów marketingu bezpośredniego do momentu zakończenia naszych relacji biznesowych; oraz

–              W zakresie oraz tak długo jak przechowywanie danych jest  wymagane przez prawo bądź do spełnienia obowiązku obserwacji i konserwacji produktu oraz dla bezpieczeństwa  w ruchu drogowym jak również, aby ulepszyć produkt.

Prawo do sprzeciwu wobec reklamy

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania w zakresie powiązanym z reklamą bezpośrednią. W tym celu, możesz się z nami skontaktować lub -w zakresie w jakim sprzeciw jest skierowany przeciwko Administratorowi Danych  z KIA Motors Polska Sp. z o.o. poprzez wyżej wymienione dane kontaktowe.

Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane nie będą dłużej przetwarzane w tym celu. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Twoje pozostałe prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych masz prawo do:

–              Żądania dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO): Możesz mieć również prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania dostępu do danych osobowych.  Dostępne informacje zawierają między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz odbiorców bądź kategorie odbiorców, którym dane osobowe są lub będą ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, gdyż interes innych podmiotów może ograniczać Twoje prawo dostępu. Masz prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które są przetwarzane. Za kolejne kopie wymagane przez Ciebie, możemy naliczyć odpowiednią opłatę w oparciu o koszty administracyjne;

–              Żądanie sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO): Masz prawo do otrzymania od nas sprostowania Twoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

–              Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO): W pewnych okolicznościach masz prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie, a my jesteśmy zobowiązani niezwłocznie usunąć takie dane osobowe jeżeli jest to prawnie dopuszczane;

–              Żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO): W pewnych okolicznościach, masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.  W tym przypadku, takie dane będą oznaczone oraz mogą być przetwarzane przez nas jedynie w pewnych celach;

–              Żądanie przeniesienia danych (art. 20 RODO): W pewnych okolicznościach, masz prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam zapewniłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony; oraz

–              Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO): W pewnych okolicznościach masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie na podstawie szczególnej sytuacji osobistej, lub jeśli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 77 RODO, masz prawo do wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Organ nadzorczy odpowiedzialny w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Polityka prywatności Subaru

Zapewniamy Państwu pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Subaru Import Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem KRS 0000090468 posiadająca kapitał zakładowy: 3 900 000 zł, posługująca się NIP 676-21-15-615.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: rodo@subaru.pl bądź telefonicznie pod numerem tel. +48 12 687 43 00.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klientów zgody  oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby uprawnione.

Dane osobowe Klientów są przechowywane przez Subaru Import Polska i procesorów, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wypełniania naszych obowiązków oraz wyłącznie na okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych.

W przypadku gdy Subaru Import Polska, nie musi dłużej przetwarzać danych osobowych Klientów, zostaną one usunięte z naszych systemów i kartotek, albo podejmiemy odpowiednie kroki, aby uczynić je anonimowymi, czyli doprowadzimy do tego żeby Klient nie mógł zostać na ich podstawie zidentyfikowany (chyba że musimy przechowywać te dane, aby stosować się do obowiązków prawnych, którym podlegają podmioty gospodarcze, np. dane osobowe zawarte w umowach oraz pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, na okres do 10 lat). Wszelkie inne dane osobowe mogą zostać z zasady usunięte po 5 latach od wygaśnięcia zobowiązań umownych pomiędzy Klientem, a Subaru Import Polska.

Jeśli Klient wyraził zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, może wycofać taką zgodę w dowolnym czasie. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych Kliencie mają prawo do:

  • – żądania dostępu do własnych danych osobowych,
  • – żądania sprostowania własnych danych osobowych,
  • – żądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych,
  • – żądania przeniesienia własnych danych osobowych,
  • – prawo do usunięcia własnych danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych,
  • – wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Subaru Import Polska nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Subaru Import Polska nie przekazuje Twoich danych osobowych obcym podmiotom spoza grona Procesorów – Zaufanych Odbiorców Subaru Import Polska sp. z o.o. Podanie nam danych nie skutkuje również otrzymywaniem niezamówionej korespondencji od obcych podmiotów.

Zaufani Odbiorcy Danych Osobowych Subaru Import Polska (zwani dalej Zaufanymi Odbiorcami) – podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, realizujące usługi na rzecz Subaru Import Polska na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Zaufani Odbiorcy przetwarzają Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy z Subaru Import Polska, bez prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych Klientów.

Subaru Import Polska, każdorazowo przed przekazaniem danych osobowych Klientów do innego podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, dokonuje weryfikacji możliwości bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez w/w wymienionych.

Subaru Import Polska na swoich stronach www posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do Państwa indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Subaru Import Polska.

Nasz strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizowania statystyk ruchu na stronie, które jest własnością Google Inc. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze Klienta i umożliwiają nam analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Informacje uzyskane dzięki cookies (w tym adres IP Klienta) są zapisywane na serwerze Google w USA. Google analizuje te dane, aby badać sposób korzystania z naszej strony, a także wykonać raporty statystyczne dla Subaru Import Polska oraz przygotować dodatkowe usługi dotyczące używania strony internetowej. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył adresu IP Klienta z innymi danymi. Możesz wyłączyć przyjmowanie cookies konfigurując ustawienia przeglądarki internetowej.

Pod tym adresem można pobrać dodatek blokujący Google Analytics do Twoje przeglądarki stron internetowych https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli na stronie internetowej Subaru Import Polska zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.

Nasze strony internetowe mogą być wyposażone we wtyczki do portalu społecznościowego facebook.com, którego obsługą zajmuje się Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Takie wtyczki to przede wszystkim przycisk „Lubię to!”. Po wejściu na naszą stronę, która wyposażona jest w taką wtyczkę, przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerem Facebook-a, a wtyczka zostanie wyświetlona na ekranie komputera w postaci specjalnego komunikatu. Wtyczka wyśle do serwera Facebooka informacje jaka strona została odwiedzona. Jeśli Klient będzie zalogowany na Facebook-u i podczas przeglądania naszej strony kliknie „Lubię to!”, Facebook zapisze tę informację na koncie Klienta. Wykorzystując jakąkolwiek funkcję wtyczki (np. klikając na “Lubię to!” albo pozostawiając komentarz) informacja o tym będzie zachowana na koncie Klienta.

Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania informacji przez Facebook, a także prawa i możliwości, dzięki którym można chronić swoje dane osobowe można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych osobowych umieszczonych na Facebook-u.

Aby uniknąć rejestracji wizyty Klienta na naszej stronie przez Facebook, należy wylogować się z tego serwisu przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Może zaistnieć sytuacja w której procesorami danych osobowych Klienta będą podmioty gospodarcze zlokalizowane lub prowadzące działalność poza granicami UE. Takimi procesorami mogą być firmy z następujących krajów: Japonia i Szwajcaria, gdzie przepisy z zakresu ochrony danych mogą zapewniać inny stopień ochrony w porównaniu do przepisów obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym – gdzie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W odniesieniu do przepływów danych do odbiorców poza UE, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności sposób zawierania umów o przesyłanie danych wprowadzony przez Komisję Europejską (np. Standardowe Klauzule Umowne – 2010/87/UE oraz/lub 2004/915/WE), oraz podjęliśmy niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

Na obecną chwilę, nie przekazujemy danych osobowych Klientów do w/w krajów. Jeżeli z naszej strony powstanie taka konieczność i uznamy że transfer danych osobowych Klientów przysporzy korzyści użytkownikom marki Subaru, to w pierwszej kolejności poinformujemy Klientów o tym i poprosimy o zgodę.

Niniejsza polityka może podlegać zmianom, o których będziemy na bieżąco informować za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), informujemy o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe pozyskane na podstawie dotychczasowej zgody:

Administratorem Pani/Pana danych jest MMC CAR POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168121, NIP 5261039021, o kapitale zakładowym w wysokości 18.500.000 zł (dalej „Administrator“).

Dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji zgodnie z udzieloną zgodą na kontakt drogą elektroniczną.

Administrator korzysta z różnych rozwiązań informatycznych, które pozwalają na świadczenie usług i sprawniejszą obsługę oraz współpracuje z podmiotami wspierającymi go w procesach biznesowych i informatycznych (tzw. procesorzy danych).

Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w każdym czasie.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. Szczegółowe informacje na temat prywatności znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem URL: https://www.mitsubishi.pl/polityka-prywatnosci

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Cel wtórny przetwarzania obejmuje wyłącznie przetwarzanie na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych i powstaje po cofnięciu zgody. Okres przetwarzania w celu wtórnym przedawnia się z upływem podstawy do wniesienia roszczeń lub archiwizowania dokumentów na potrzeby realizacji przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: biuro.klienta@mitsubishi-motors.pl

1. Naprawy wykonywane sa na zadanie Klienta, na podstawie sporzadzonej przez Serwis karty zlecenia.
2. Na karcie zlecenia wpisywane sa dane Klienta oraz dane pojazdu lub urzadzenia. Ponadto karta zlecenia zawiera przewidywany zakres czynnosci naprawczych do wykonania.
3. Przed oddaniem pojazdu badz urzadzenia do naprawy Klient zobowiazany jest przekazac wykaz przedmiotów znajdujacych sie w pojezdzie lub przekazanych wraz z urzadzeniem, a niepołaczonych z nimi trwale.
4. Na zyczenie Klienta zostana okreslone szacunkowe koszty naprawy. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma okreslenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu badz urzadzenia dajacego sie ustalic w czasie  czynnosci
przyjecia z okresleniem kosztów robocizny i czesci według cenników obowiazujacych w momencie oszacowania.
5. Jezeli podczas wykonywania usługi ujawni sie koniecznosc wykonania dodatkowych czynnosci naprawczych, Serwis poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku wykonanie czynnosci dodatkowych nastapi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzenia zakresu usług. Forme zatwierdzenia (pisemna, ustna, e-mail, faks) kazdorazowo okresli Serwis. W przypadku, gdy stwierdzone zostana usterki, które nie były zlecone do naprawy, a maja wpływ na bezpieczenstwo pojazdu badz urzadzenia, Serwis uprzedzi Klienta o koniecznosci usuniecia takich usterek.
6. Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zaleznosci od mozliwosci Serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiazany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu czy urzadzenia po upływie terminu ustalonego jako przewidywany termin w karcie zlecenia, chyba ze usługa nie została do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powyzszemu terminowi odbioru, Serwis przesle Klientowi droga pocztowa wezwanie z podaniem dodatkowego terminu na odbiór. Gdy w terminie dodatkowym Klient nie odbierze pojazdu badz urzadzenia, zapłaci Serwisowi kare umowna w wysokosci 30 zł za kazdy dzien zwłoki liczony od dnia nastepnego od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis moze dochodzic odszkodowania na zasadach ogólnych, jezeli wysokosc szkody przewyzszy zastrzezona kare
umowna.
7. Nieodebranie pojazdu lub urzadzenia w ciagu 6 miesiecy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z pkt. 6 oznacza wyrazenie zamiaru pozbycia sie rzeczy. Serwis moze usunac porzucone w ten sposób pojazdy lub urzadzenia.
8. Rozliczenie zlecenia nastepuje na podstawie cenników obowiazujacych w Serwisie w momencie składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz czesci zamiennych znajduja sie w Serwisie i na zadanie Klienta beda mu przedstawione do wgladu. Naleznosc za wykonane zlecenie jest płatna na podstawie wystawionej na dzien odbioru faktury, gotówka w kasie Serwisu
przed wydaniem pojazdu badz urzadzenia lub inna forma płatnosci wskazana przez Serwis (karta, przelew). Brak zapłaty stanowi podstawe do odmowy wydania pojazdu lub urzadzenia oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokosci ustawowej – poczawszy od dnia wymagalnosci.
9. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie powyzszego zlecenia naprawy, Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowiacym jego własnosc samochodzie lub urzadzeniu blizej okreslonym w karcie zlecenia o wartosci do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX itp.
10. Z chwila zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu okreslony w pkt. 9. Serwis moze oddac przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmujacej sie przechowaniem rzeczy tego rodzaju, badz przechowywac przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania
samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta.
11. Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty Serwisu, naleznosc za naprawe, odsetki za opóznienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty zwiazane z przedmiotem zastawu.
12. Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy beda rozstrzygane przez sad powszechny, własciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Serwisu.
13. Administratorem danych osobowych Klientów jest Serwis, w którym realizowana jest naprawa. Dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w celu wykonania usługi naprawy (podstawa prawna: umowa)
oraz przez okres wynikajacy z odrebnych przepisów prawa (podstawa prawna: realizacja wymogów prawnych). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie moze uniemozliwic poprawne wykonanie usługi. Klientowi przysługuje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Klient ma prawo do usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego własciwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji przysługujacych Klientowi praw powinien sie zgłosic do Serwisu, w którym wykonana była naprawa.
14. Klient wyraza zgode na otrzymywanie od Serwisu informacji o statusie zlecenia serwisowego dostepnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej. Postanowienia niniejszych ogólnych warunków niezgodne z art. 3851 i n. kc. obowiazuja wyłacznie Klientów bedacych
przedsiebiorcami.

Jazda próbna 

Zapytaj o Ofertę 

Umów się do serwisu 

Samochody elektryczne