Kontakt

Imię i nazwisko*

Temat wiadomości*

Adres e-mail*

Telefon

Informujemy że administratorem Państwa danych jest Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp.J. 02-846 Warszawa ul. Sporna 1/3. Regon 010807640 NIP 9510043585. Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.mitcar.pl.

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora w chwili udzielenia niniejszej zgody jest Wojciech Latoszek, z którym można się skontaktować telefonicznie nr komórkowy 601 248 425, drogą poczty elektronicznej w.latoszek@poczta.wp.pl. W przypadku zmiany osoby Inspektora Ochrony Danych Osobowych aktualne dane Inspektora Ochrony Danych można znaleźć na stronie internetowej www.mitcar.pl lub w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Informujemy, że państwa dane mogą być przekazywane, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, do innych podmiotów współpracujących z administratorem w zakresie prowadzonej działalności. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp.J. zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),

Zgody niniejsze mogą zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wiadomość

Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp. J.
ul. Sporna 1/3
02-846 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000005728
NIP: 951-00-43-585

Adres

Ul. Sporna 1/3, 02-846 Warszawa

Telefon

Mitsubishi (22) 543 37 10
Subaru (22) 543 37 20

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 09:00-19:00
Sobota: 09:00 – 15:00
Niedziela: Zamknięte

W dniu 2.11.2019 salon nieczynny

Adres

Ul. Sporna 1/3, 02-846 Warszawa

Telefon

(22) 543 37 36
(22) 543 37 22
(22) 543 37 32
(22) 462 65 42

Godziny otwarcia

Pon-Pi: 07:00-18:00
Sobota: 09:00 – 14:00
Niedziela: Zamknięte

W dniu 2.11.2019 serwis będzie nieczynny

Adres

Ul. Sporna 1/3, 02-846 Warszawa

Telefon

(22) 543 37 13
(22) 543 37 23
(22) 543 37 33

Godziny otwarcia

Pon-Pi: 07:00-18:00
Sobota: 09:00 – 14:00
Niedziela: Zamknięte

W dniu 2.11.2019 dział części będzie nieczynny