Drogi Kliencie,

W trosce o bezpieczeństwo Naszych Klientów, firma Mitcar oferuje najlepsze  i najtańsze, pełne pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych.
Współpracujemy z liderami rynku ubezpieczeniowego.

 • Pakiety dealerskie ubezpieczeń komunikacyjnych oferowane są tylko w salonie wybranego dealera samochodowego.
 • Warunki ubezpieczenia samochodu w pakiecie dealerskim wyróżniają się atrakcyjnymi rozwiązaniami.
 • Dzięki ubezpieczeniu pakietowemu oferowanemu przez dealerów, Klient ma możliwość otrzymania atrakcyjnej składki oraz szczególnych warunków ubezpieczenia.

Zalety pakietów ubezpieczeniowych AC/OC/NNW/ASSISTANCE/ZIELONA KARTA:

 • Pakiet oferowany jest pojazdom do 8 roku eksploatacji (w wybranych firmach ubezpieczeniowych – do 13 roku)
 • Samodzielna likwidacja szkód przez Autoryzowane Stacji Obsługi
 • Zniesiony udział własny w przypadku likwidacji szkody w Autoryzowanej Stacji Obsługi
 • Brak amortyzacji części – naprawa wyłącznie na częściach fabrycznie nowych
 • Płatność składki jednorazowo lub ratalnie
 • Wartość fakturowa nowego pojazdu utrzymana przez okres 12 miesięcy, od dnia zawarcia umowy
 • Samochód zastępczy przy likwidacji każdej szkody z AC
 • Umowa o bezgotówkowej likwidacji szkody
 • Zniesiona ilość kilometrów holowania pojazdu od miejsca zdarzenia
 • NNW dla kierowcy oraz pasażerów

Stałą prawidłowością jest, iż wartość każdego samochodu maleje wraz z okresem użytkowania.

Utrata wartości pojazdu w pierwszych 3-latach eksploatacji jest szczególnie dotkliwa w przypadku samochodów nowych.

Właściciel pojazdu najczęściej zabezpiecza go polisą Auto Casco, która ma w jego opinii pokryć wszelkie straty spowodowane ewentualną kradzieżą, czy też szkodami całkowitymi powstałymi w wyniku kolizji. Należy jednak pamiętać, iż Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które odpowiada realnej wartości rynkowej pojazdu danej marki i danego modelu, co powoduje, że właściciel w konsekwencji nie jest w stanie za uzyskane odszkodowanie nabyć kolejnego samochodu.
Idealnym rozwiązaniem, które chroni przed tego typu sytuacjami jest zawarcie ubezpieczenia GAP Fakturowy (dla pojazdów nowo zakupionych) lub GAP Auto Casco (dla pojazdów jeżdżących).

GAP FAKTUROWY – dotyczy nowego bądź używanego pojazdu zakupionego na fakturę VAT. Zgłoszenie do ubezpieczenia musi nastąpić w ciągu 90 dni od

daty wystawienia faktury zakupu/sprzedaży.

GAP AUTO CASCO – produkt dedykowany do pojazdów używanych (brak transakcji zakupu pojazdu). Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe w chwili wykupu bądź wznowienia podstawowego ubezpieczenia Auto Casco. Zgłoszenie

do ubezpieczenia musi nastąpić w ciągu 30 dni od zawarcia ubezpieczenia Auto Casco.

Ubezpieczenie jest dedykowane zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym.

W przypadku pojazdów leasingowanych lub kredytowanych

ubezpieczenie zawierane jest na rzecz leasingobiorcy lub kredytobiorcy.

Zalety produktu :

 • ochrona na terenie całego świata niezależnie od celu wyjazdu (m.in. wypoczynek, praca, uprawianie narciarstwa, nurkowania,
 • wysokie sumy ubezpieczenia – koszty leczenia nawet do 800 000 zł,
 • bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 godz. w sytuacjach nagłych,
 • bezpłatne tele- i videokonsultacje lekarskie 24h/dobę,
 • profesjonalna obsługa wyjeżdżających za granicę – obsługa w języku polskim, przez całą dobę,
 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą, szeroki dostęp do placówek medycznych i lekarzy prywatnych,
 • koszty transportu do RP pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia – odrębna suma bez pomniejszania sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
 • bezpłatne przyjęcie odpowiedzialności do 7 dni w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju,
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych .

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH
„Bezpieczna Podróż”


Zalety produktu :

 • ochrona na terenie całego świata niezależnie od celu wyjazdu (m.in. wypoczynek, praca, uprawianie narciarstwa, nurkowania,
 • wysokie sumy ubezpieczenia – koszty leczenia nawet do 800 000 zł,
 • bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 godz. w sytuacjach nagłych,
 • bezpłatne tele- i videokonsultacje lekarskie 24h/dobę,
 • profesjonalna obsługa wyjeżdżających za granicę – obsługa w języku polskim, przez całą dobę,
 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą, szeroki dostęp do placówek medycznych i lekarzy prywatnych,
 • koszty transportu do RP pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia – odrębna suma bez pomniejszania sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
 • bezpłatne przyjęcie odpowiedzialności do 7 dni w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju,
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych .

GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek:
09.00-18.00
Sobota: 09.00-14.00
Niedziela: Nieczynne

Kontaktuj się z nami za pomocą formularza

Imię i nazwisko*

Temat wiadomości*

Adres e-mail*

Telefon

Informujemy że administratorem Państwa danych jest Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp.J. 02-846 Warszawa ul. Sporna 1/3. Regon 010807640 NIP 9510043585. Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.mitcar.pl. lub www.kia.com.pl.

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora w chwili udzielenia niniejszej zgody jest Wojciech Latoszek, z którym można się skontaktować telefonicznie nr komórkowy 601 248 425, drogą poczty elektronicznej w.latoszek@poczta.wp.pl. W przypadku zmiany osoby Inspektora Ochrony Danych Osobowych aktualne dane Inspektora Ochrony Danych można znaleźć na stronie internetowej www.mitcar.pl lub w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Informujemy, że państwa dane mogą być przekazywane, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, do innych podmiotów współpracujących z administratorem w zakresie prowadzonej działalności. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp.J. zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),

Zgody niniejsze mogą zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wiadomość

Kontakt

 Koordynator ds. Usług Finansowych i Ubezpieczeń:
Małgorzata Suchecka
695 796 886 / 22 543 37 17
malgorzata.suchecka@mitcar.pl

Specjalista ds. Usług Finansowych i Ubezpieczeń:
Natalia Kwiatkowska
533 100 556 / 22 462 65 47
natalia.kwiatkowska@mitcar.pl

Młodszy specjalista ds. Finansowych i Ubezpieczeń
Michał Sośnicki
533 400 738 / 22 543 37 27
michal.sosnicki@mitcar.pl