Drogi Kliencie,

W trosce o bezpieczeństwo Naszych Klientów, firma Mitcar D i P Krasnodębski Sp. J. oferuje najlepsze  i najtańsze, pełne pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych, GAP, turystycznych oraz mieszkaniowych.
Współpracujemy z liderami rynku ubezpieczeniowego.

 

Ubezpieczenie komunikacyjne

Pakiety dealerskie ubezpieczeń komunikacyjnych, oferowane są tylko w salonie wybranego dealera samochodowego.

 • Warunki ubezpieczenia samochodu w pakiecie dealerskim wyróżniają się atrakcyjnymi rozwiązaniami.
 • Dzięki ubezpieczeniu pakietowemu oferowanemu przez dealerów, Klient ma możliwość otrzymania atrakcyjnej składki oraz szczególnych warunków ubezpieczenia.

Zalety pakietów ubezpieczeniowych AC/OC/NNW/ASSISTANCE/ZIELONA KARTA:

 • Pakiet oferowany jest pojazdom do 8 roku eksploatacji (w wybranych firmach ubezpieczeniowych – do 13 roku)
 • Samodzielna likwidacja szkód przez Autoryzowane Stacji Obsługi
 • Zniesiony udział własny w przypadku likwidacji szkody w Autoryzowanej Stacji Obsługi
 • Brak amortyzacji części – naprawa wyłącznie na częściach fabrycznie nowych
 • Płatność składki jednorazowo lub ratalnie
 • Wartość fakturowa nowego pojazdu utrzymana przez okres 12 miesięcy, od dnia zawarcia umowy
 • Samochód zastępczy przy likwidacji każdej szkody z AC
 • Umowa o bezgotówkowej likwidacji szkody
 • Zniesiona ilość kilometrów holowania pojazdu od miejsca zdarzenia
 • NNW dla kierowcy oraz pasażerów

 

Ubezpieczenie GAP

Program dedykowany do pojazdów nowych i używanych, do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy GAP.

Ubezpieczeniem można objąć pojazdy zarejestrowane w Polsce.

Pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową (w przypadku ubezpieczenia GAP Fakturowy) lub sumą ubezpieczenia z polisy Auto Casco (w przypadku ubezpieczenia GAP AC) ubezpieczonego pojazdu, a wartością pojazdu w dniu wystąpienia szkody całkowitej.

Ubezpieczenie może zostać zakupione na okres 24/36/48/60 miesięcy.

 

Ubezpieczenie Turystyczne

Ochrona na terenie całego świata niezależnie od celu wyjazdu (m.in. wypoczynek, praca, uprawianie narciarstwa, nurkowanie)

 • wysokie sumy ubezpieczenia – koszty leczenia nawet do 800 000 zł,
 • bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 godz. w sytuacjach nagłych,
 • bezpłatne tele- i videokonsultacje lekarskie 24h/dobę,
 • profesjonalna obsługa wyjeżdżających za granicę – obsługa w języku polskim, przez całą dobę,
 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą, szeroki dostęp do placówek medycznych i lekarzy prywatnych,
 • koszty transportu do RP pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia – odrębna suma bez pomniejszania sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
 • bezpłatne przyjęcie odpowiedzialności do 7 dni w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju,
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych .

 

Ubezpieczenia nieruchomości

Elastyczny dobór wariantu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta (ryzyka nazwane lub formuła All Risk).

 • Stałe elementy (np. zabudowa kuchni, drzwi, okna) oraz ruchomości domowe (np. laptop, telefon, kanapa, stół) ubezpieczamy zawsze w wartości odtworzeniowej, która gwarantuje odkupienie nowej rzeczy w miejsce zniszczonej lub utraconej.
 • Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa w zakresie ochrony.
 • Ryzyko stłuczenia obejmuje stłuczenie lub pęknięcie np. indukcyjnej płyty grzewczej, szyby piekarnika, lustra w szafie wnękowej.
 • Możliwość dokupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które pokryje szkody wyrządzone nie tylko zalaniem sąsiada, ale również szkody związane z użytkowaniem roweru, hulajnogi, drona, posiadaniem zwierząt.

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH
„Bezpieczna Podróż”


Zalety produktu :

 • ochrona na terenie całego świata niezależnie od celu wyjazdu (m.in. wypoczynek, praca, uprawianie narciarstwa, nurkowania,
 • wysokie sumy ubezpieczenia – koszty leczenia nawet do 800 000 zł,
 • bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 godz. w sytuacjach nagłych,
 • bezpłatne tele- i videokonsultacje lekarskie 24h/dobę,
 • profesjonalna obsługa wyjeżdżających za granicę – obsługa w języku polskim, przez całą dobę,
 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą, szeroki dostęp do placówek medycznych i lekarzy prywatnych,
 • koszty transportu do RP pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia – odrębna suma bez pomniejszania sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
 • bezpłatne przyjęcie odpowiedzialności do 7 dni w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju,
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych .

GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek:
09.00-18.00
Sobota: 09.00-15.00
Niedziela: Nieczynne

Kontaktuj się z nami za pomocą formularza

  Imię i nazwisko*

  Temat wiadomości*

  Adres e-mail*

  Telefon

  Informujemy że administratorem Państwa danych jest Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp.J. 02-846 Warszawa ul. Sporna 1/3. Regon 010807640 NIP 9510043585. Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.mitcar.pl. lub www.kia.com.pl.

  Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora w chwili udzielenia niniejszej zgody jest Wojciech Latoszek, z którym można się skontaktować telefonicznie nr komórkowy 601 248 425, drogą poczty elektronicznej w.latoszek@poczta.wp.pl. W przypadku zmiany osoby Inspektora Ochrony Danych Osobowych aktualne dane Inspektora Ochrony Danych można znaleźć na stronie internetowej www.mitcar.pl lub w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Informujemy, że państwa dane mogą być przekazywane, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, do innych podmiotów współpracujących z administratorem w zakresie prowadzonej działalności. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp.J. zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),

  Zgody niniejsze mogą zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Wiadomość

  Kontakt

  Kierownik ds. Administracji i Ubezpieczeń:
  Małgorzata Suchecka
  695 796 886 / 22 543 37 17
  malgorzata.suchecka@mitcar.pl

  Zastępca Kierownika ds. Administracji i Ubezpieczeń:
  Natalia Kwiatkowska
  533 100 556 / 22 462 65 47
  natalia.kwiatkowska@mitcar.pl

  Zespół ds. Administracji i Ubezpieczeń
  22 543 37 27
  22 543 37 17
  22 543 37 14
  ubezpieczenia@mitcar.pl