Kodeks dobrych praktyk

Jako członek autoryzowanej sieci dealerskiej Mitsubishi Motors oraz Subaru Polska zobowiązujemy się do bezwzględnego przestrzegania poniższych norm i zasad, a także pełnej zgodności naszego postępowania z postanowieniami prawa i europejskiego oraz dobrymi obyczajami handlowymi.
Zobowiązujemy się:

  • Kierować firmę w zgodzie z najwyższymi standardami etyki
  • Traktować każdego klienta w rzetelny, otwarty i szczery sposób
  • Spełniać oczekiwania naszych klientów związane z motoryzacją mądrze i profesjonalnie
  • Prezentować oferowane produkty zrozumiale i prawdziwie, wypełniając wszystkie gwarancje i zobowiązania
  • Wykonywać naprawy wysokiej jakości po rzetelnych i rynkowych cenach
  • Reklamować swoje produkty w sposób prawdziwy i jasny
  • Rozwiązywać problemy klienta szybko, dokładnie i skutecznie